skip to Main Content

Op het moment dat u besluit om te gaan starten bij mij, gaat het als volgt:

 

Als u zich heeft aangemeld krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd per mail. Deze mag u thuis invullen en terug mailen. Ik bestudeer deze, zodat ik tijdens onze afspraak gerichte vragen kan stellen.

Tijdens een eerste consult stel ik u vragen om zo dicht mogelijk bij de oorzaak van uw probleem te komen. Ik bespreek uiteindelijk wat mijn bevindingen zijn en wat belangrijke vervolgstappen zullen zijn.

In sommige gevallen bestaan vervolgstappen uit nader onderzoek. Denk hierbij aan bloedonderzoek en/of ontlastingsonderzoek.

Vaak start ik met een plan van aanpak; u krijgt adviezen mee m.b.t. de juiste keuze qua voeding, tips qua bewegen en e.v.t. inname van supplementen. Al deze adviezen krijgt u door gemaild met foto’s van producten die voor u onbekend zijn. Zie het als een soort boodschappenlijst.

Een eerste consult duurt 60-90 minuten.

Als er onderzoeken worden uitgevoerd kunnen de uitslagen telefonisch, per mail of middels een kort consult besproken worden. De uitslagen licht ik nader toe en u krijgt indien nodig gerichte adviezen.

Veelal plan ik na ongeveer 4-6 weken een vervolgconsult. We gaan tijdens dit consult bespreken hoe het is gegaan. Aan de hand van uw antwoorden bespreek ik met u hoe we verder gaan. Het kan zijn dat er aanpassingen getroffen dienen te worden omtrent de voeding of supplementen die u neemt.

Na dit consult gaat u zelf aan de slag en een e.v.t. vervolgconsult wordt indien nodig gepland of u neemt zelf contact op wanneer u het nodig vind.

 

Tarieven per 1-1-2019: 

 

1e consult (max 60 min, incl voedingsadviezen) €100,-

Kort consult (max 30 min) €50,-

Lang consult (max 60 min) €90,-

Vergoeding via de zorgverzekering is mogelijk, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze.

 

Bij Praktijk Vitaal Oisterwijk staan we voor kwaliteit en professionaliteit. Heeft u een klacht mbt de behandeling of wellicht mbt de de therapeut laat het ons dan weten. Wij zoeken graag met u naar een oplossing.

Lukt dit niet en komen we er samen niet uit, dan is het mogelijk uw klacht bij een geschilleninstantie voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting geschilleninstantie KAB.

https://www.geschilleninstantiekab.nl/klacht.html