skip to Main Content

Op het moment dat je besluit om te gaan starten bij mij, gaat het als volgt:

 

Als je jezelf hebt aangemeld krijg je een aantal vragenlijsten toegestuurd per mail. Deze mag je thuis invullen en terug mailen. Ik bestudeer deze, zodat ik tijdens onze afspraak gerichte vragen kan stellen.

Tijdens een eerste consult stel ik je vragen om zo dicht mogelijk bij de oorzaak van je probleem te komen. Ik bespreek uiteindelijk wat mijn bevindingen zijn en wat belangrijke vervolgstappen zullen zijn.

In sommige gevallen bestaan vervolgstappen uit nader onderzoek. Denk hierbij aan bloedonderzoek en/of ontlastingsonderzoek.

Vaak start ik met een plan van aanpak; je krijgt adviezen mee m.b.t. de juiste keuze qua voeding, tips qua bewegen en eventuele. inname van supplementen. Al deze adviezen krijg je door gemaild met foto’s van producten die voor jouw onbekend zijn. Zie het als een soort online boodschappenlijst.

Een eerste consult duurt 60-90 minuten.

 

Als er nadere onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen de uitslagen telefonisch, per mail of middels een kort consult besproken worden. De uitslagen licht ik nader toe en je krijgt indien nodig nog extra advies.

Meestal plan ik na ongeveer 4-6 weken een vervolgconsult. We gaan tijdens dit consult bespreken hoe het is gegaan. Aan de hand van jouw antwoorden bespreken we hoe we verder gaan. Het kan zijn dat er aanpassingen getroffen dienen te worden omtrent de voeding of supplementen die je neemt. Na dit consult ga je zelf aan de slag en een eventueel vervolgconsult wordt indien nodig gepland of je neemt zelf contact op wanneer je het nodig vindt.

 

Tarieven per 1-1-2022

 

1e consult (max 60 min, incl voedingsadviezen) €100,-

Kort consult (max 30 min) €50,-

Lang consult (max 60 min) €90,-

Vergoeding via de zorgverzekering is mogelijk, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijze.

 

Bij Praktijk Vitaal Oisterwijk staan we voor kwaliteit en professionaliteit. Heb je een klacht met betrekking tot de de behandeling of de therapeut? Laat het ons dan weten. Wij zoeken graag met samen met jou naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit? Dan is het mogelijk om je klacht bij een geschilleninstantie voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met jou naar een oplossing van je klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt je besluiten je klacht in te dienen bij de Stichting geschilleninstantie KAB.

https://www.geschilleninstantiekab.nl/klacht.html